Privacy statement

Privacy statement versie mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet van toepassing. Wij zullen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, zoals we dat altijd hebben gedaan. Middels onze privacy statement geven wij openheid van zaken en willen wij u laten zien voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Verzamelen van persoonsgegevens

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Dit gebeurt wanneer u zich op enige wijze aanmeldt bij ons, dit kan via de website, bij ons op kantoor of middels derden gebeuren. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verzamelen, indien u deze heeft geplaatst op publieke (online) plekken waaruit wij kunnen opmaken, dat u actief dan wel passief oriënterende bent op de arbeidsmarkt. In dit geval zullen wij contact met u op nemen met de vraag of u ingeschreven wilt staan, om zodoende op de hoogte te blijven van onze vacatures. Heeft u geen interesse dan bieden wij u inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om deze te verwijderen.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Werkpunt is actief binnen de arbeidsbemiddeling, dit betekent dat wij HR zaken regelen, bemiddelen in dienstverbanden, de gehele werving en selectie voor onze klanten verzorgen, persoonlijke begeleiding en ontwikkeling en personeelsmanagement. Onderstaand een opsomming van de inhoudelijke redenen waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt:

- Om u zodoende gerichter te kunnen informeren over eventuele actuele zaken en ontwikkelen binnen de branche waarin u werkzaam bent, hierbij valt te denken aan openstaande vacatures en/of beschikbare medewerkers;

- Uw beschikbaarheid te registeren en deze status ook actueel te houden, dit doen wij in verband met onze bemiddeling in korte en lange dienstverbanden;

- Een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en op te bouwen, hierbij is het voor ons van belang om de meest relevantie informatie te bewaren;

- Om opdrachten bij opdrachtgevers vast te kunnen leggen en deze opdrachten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en na te kunnen leven;

- Op deze manier kunnen wij u ondersteunen bij uw voortgang en ontwikkeling doormiddel van het verzorgen van trainingen, cursussen en opleidingen;

- Om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan ons managementinformatiesysteem tijdens controles, audits en certificeringen;

- Om eventuele premiekortingen, subsidies of overige relevante vergoedingen aan te kunnen vragen;

- Bij het aangaan van een arbeidsrelatie/bemiddeling kunnen wij zodoende wet- en regelgeving naleven. Hierbij valt te denken aan arbeidswetgeving, identificatie, bestrijding van fraude, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving etc.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen standaard persoonsgegevens welke wij nodig hebben voor onze dienstverlening. Aanvullende persoonsgegevens kunnen in overleg met u opgeslagen worden om zodoende beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor de relevantie en juistheid van de informatie. Inhoudelijk kan het onder andere om de volgende persoonsgegevens gaan:

- NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;

- Geboorte gegevens, datum, leeftijd en geslacht;

- Uw werkervaring (in de vorm van een CV), opleidingen en stages;

- Gegevens met betrekking tot trainingen, cursussen en opleidingen;

- Gegevens met betrekking tot beschikbaarheid, verlof en vakanties

- Gegevens met betrekking tot referenties en getuigschriften (te allen tijde alleen met uw goedkeuring);

- Eventuele pasfoto, welke door u aangeleverd;

- Bijzondere persoonsgegevens indien dit nodig is om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Delen wij uw gegevens met derden?

Werkpunt kan uw gegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Wij doen dit uitsluitend in overleg met u en met uw goedkeuring of wanneer het een gerechtelijke verplichting betreft. Persoonlijke gegevens die wij delen, zijn in overleg met u (deels) afgeschermd in de communicatie.

Gegevens van zakelijke relaties kunnen doorgegeven worden indien dit nodig is om gezamenlijk gestelde doelstellingen te kunnen behalen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan eventuele zakelijke partners van Werkpunt, sollicitanten cq. uitzendkrachten, ZZPr’s, eventuele onderaannemers en wanneer het een gerechtelijke verplichting betreft.

Bewaren wij uw gegevens?

Zoals eerder vermeld, verzamelen wij uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Ook bewaren wij uw gegevens om zodoende de kwaliteit van onze dienstverlening en bemiddelingsrelaties te waarborgen en continu te verbeteren. Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na het laatste contact met u. Na ieder jaar ontvangt u een mail met daarin de mededeling/bevestiging dat wij uw gegevens bewaren. Indien u niet meer bemiddeld of geïnformeerd wilt worden, kunt u zichzelf bij ons uitschrijven. Dit doet u heel eenvoudig door ons een verzoek tot uitschrijving te mailen naar administratie@werkpunt.com. Uw gegevens zullen vervolgens nog drie maanden bewaard worden in een afgeschermde omgeving waarna uw gegevens definitief verwijderd zullen worden.

Heb ik inzage of de bevoegdheid tot het wijzigen van mijn gegevens?

U heeft recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt op een ieder moment wijzigingen aan ons doorgeven en/of uw gegevens bij ons opvragen. Dit doet u door een verzoek tot wijziging(en) en/of inzage te mailen naar administratie@werkpunt.com.

Worden mijn gegevens wel goed beschermd?

Bij Werkpunt doen wij er alles aan om uw gegevens te beschermen en beveiligingen tegen misbruik van uw gegevens. Zo verstrekken wij derden alleen de gegevens welke zij nodig hebben zodat zij uw  kennis en kunde op juiste waarde in kunnen schatten. Dit doen wij, zoals eerder vermeld, uitsluitend met uw goedkeuring. Daarnaast zijn gegevens door middel van technische maatregelen, digitaal goed beschermd en kunnen alleen geautoriseerde personen bij uw gegevens.

Wat moet ik doen bij misbruik van mijn gegevens?

Heeft u het gevoel of weet u zeker dat uw persoonsgegevens niet goed beschermd worden neem dan direct contact met ons op. U kunt uw bericht mailen naar administratie@werkpunt.com of contact opnemen met ons kantoor via 023-8882120.

Geldt dit privacy statement voor altijd?

Werkpunt kan door diverse redenen genoodzaakt zijn om haar privacy statement te wijzigen en of aan te vullen. De meest actuele versie zal ten alle tijden zichtbaar zijn op onze website. Deze versie is van mei 2018.