Payrolling

Payrolling

Bij payrolling hebben werkgever en werknemer elkaar al gevonden. De werkgever kan er echter voor kiezen om de werknemer nog niet direct in dienst te nemen maar via payrolling in te zetten. Wij als Werkpunt treden dan naar voren als partner in het werkgeverschap. Werkpunt wordt verantwoordelijk voor alle administratieve en juridische verantwoordelijkheden en werknemer en werkgever kunnen zorgeloos met elkaar aan de slag.  

Door de Wet Werk en Zekerheid 2015 heb je als werknemer via Werkpunt dezelfde primaire rechten en plichten als medewerkers welke al direct in dienst zijn bij de desbetreffende werkgever. Dit betekent oa. gelijk loon, vrije dagen en doorbetaling bij ziekte. De werkgever betaalt hier een vast all-in tarief voor en wij bij Werkpunt verzorgen de rest.